Trung tâm FIMO đến thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu GIS, Đại học Feng Chia, Đài Loan.

Sáng ngày, 23/6/2015, TS. Bùi Quang Hưng và TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, đại diện Trung tâm FIMO đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu GIS (tiếng Anh: GIS Research Center), Đại học Feng Chia, Đài Loan.

Về phía Trung tâm Nghiên cứu GIS, GS. TS. Jimmy Chou – Giám Đốc Trung tâm đã tiếp đón nồng nhiệt trước chuyến thăm của Trường Đại học Công Nghệ và Trung tâm FIMO.

Trung tâm Nghiên cứu GIS của GS. TS. Jimmy Chou đến nay đã hoạt động được 20 năm, là cơ quan nghiên cứu hàng đầu thuộc Đại học Feng Chia với rất nhiều các công trình, dự án nghiên cứu, hợp tác đem lại nhiều thành công trong các công tác dự báo, cảnh báo thiên tai thời gian thực. Các kết quả đạt được hiện đang được triển khai thực tế tại các khu vực nguy hiểm về lũ lụt, bão, động đất ở Đài Loan cũng như theo dõi về hoạt động, vận tải của các phương tiện giao thông đô thị.

Hình ảnh giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu GIS, Đại học Feng Chia

Hình ảnh giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu GIS, Đại học Feng Chia

Tại buổi làm việc, TS. Bùi Quang Hưng đã giới thiệu về các dự án của Trung tâm FIMO, các kế hoạch triển khai hợp tác mà Trung tâm FIMO muốn ký kết với Trung tâm Nghiên cứu GIS, Đại học Feng Chia. Trên cơ sở đó, GS. TS. Jimmy Chou đã chia sẻ các kinh nghiệm, các công nghệ và các dự án mà Trung tâm Nghiên cứu GIS đang cần tìm các đối tác để thực hiện. Sau chuyến đến thăm và làm việc ở Đại học Công Nghệ cuối tháng 1 năm 2015, GS. TS. Jimmy Chou cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của Đại học Công Nghệ, Trung tâm FIMO trong chuyến thăm và làm việc lần này và mong muốn tiếp tục có cơ sở hợp tác, quan hệ để thực hiện các dự án sau này. Trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu GIS sẽ đầu tư trang thiết bị xây dựng hệ thống các trạm cảm biến tự động theo dõi chất lượng chỉ số ô nhiễm không khí về bụi để là cơ sở phục vụ tiếp tục cho dự án Xây dựng hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí do TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh thực hiện.

Mô hình theo dõi dự báo, cảnh báo thiên tai thời gian thực của Trung tâm Nghiên cứu GIS

Mô hình theo dõi dự báo, cảnh báo thiên tai thời gian thực của Trung tâm Nghiên cứu GIS

Kết quả đạt được là Trung tâm Nghiên cứu GIS và Trung tâm FIMO đại diện cho Đại học Feng Chia, Đại học Công Nghệ sẽ tiếp tục gắn kết với các dự án, trao đổi, hợp tác đào tạo trong tương lai trong các lĩnh vực Khoa học Trái Đất, hệ thống thông tin địa lý, ảnh viễn thám để đem lại các giá trị khoa học, nghiên cứu có khả năng áp dụng thực tiễn cho dân sinh, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai,…

TS. Bùi Quang Hưng, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh chụp ảnh với GS. TS. Jimmy Chou

TS. Bùi Quang Hưng, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh chụp ảnh với GS. TS. Jimmy Chou

 Phạm Hữu Bằng – Nghiên cứu viên Trung tâm FIMO