Vệ tinh Copernicus Sentinel-3B chụp những bức ảnh đầu tiên

Ảnh phía bắc Châu Âu

Pháp: sau khi được phóng gần 2 tuần, vệ tinh Sentinel-3B đã chụp những bức ảnh đầu tiên về Trái đất, trong đó có ảnh chụp mặt trời mọc ở Nam cực, băng ở Bắc cực và khu vực phía bắc châu Âu. Chúng đươc chụp bởi cảm biến màu đất và đại dương, có thể chụp ở 21 kênh phổ với độ phân giải không gian 300m và độ rộng làn cắt là 1270km.

Vệ tinh Sentinel-3B được phóng vào ngày 25/04/2018 ở Nga. Đây là vệ tinh thứ hai trong series Sentinel-3, cùng với Sentinel-3A. Hai vệ tinh này được thiết kế để mang các thiểt bị đo lường tương tự nhau, giúp tăng tần suất và độ che phủ của dữ liệu.

Trên biển, vệ tinh này có thể đo lường nhiệt độ, màu và chiều cao của bề mặt biển cũng như độ dày băng. Trên đất liền, chúng có thể giám sát cháy rừng, lớp phủ, sức khỏe thực vật và đo lường độ dày của sông và hồ.

Mặt trời mọc ở Nam cực

Sentinel-3B là vệ tinh Sentinel thứ 7 trong chương trình Copernicus. Mỗi vệ tinh được thiết kế với công nghệ khác nhau để cung cấp nhiều loại dữ liệu phục vụ giám sát môi trường.

Nguồn: Copernicus Sentinel-3B delivers first images