Chia tay 2 tháng thực tập tại FIMO của các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Sau hai tháng thực tập đầy bổ ích tại FIMO, vào ngày 05/01/2018 các bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc khóa…