GS. TS Nguyễn Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ

GS. TS Nguyễn Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ