FIMOSOPHY tháng 10

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 10: Đoàn phóng viên đài truyền hình Nhân Dân đến ghi hình về...