Seminar về giám sát lúa

Ngày 18/05/2016 Seminar về sử dụng ảnh Sentinel 1A trong việc xây dựng bản đồ lúa nước trên vùng Đồng bằng Sông Hồng do nghiên...

Gặp mặt giáo sư Krishna

Ngày 09/05/2016 Giáo sư Krishna Vadrevu, Đại học Maryland, Hoa Kỳ đi thực địa cùng thành viên FIMO ở Phúc Thọ, Hà Nội Tác giả:...

FIMOSOPHY Vol.3 No.02+03, 2016

Some activities of  FIMO on December: Professor Thomas Ågotnes, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen paid a working visit to FIMO...