Họp bàn chiến lược phát triển FIMO 2025

9h30p sáng Thứ tư ngày 06/08/2014 , thầy Phạm Văn  Cự và thầy Nguyễn Thanh Thủy là hai cố vấn của Trung tâm FIMO đã có buổi họp với FIMO để định hướng phát triển FIMO với tầm nhìn 2025.

photo 1

Thầy Phạm Văn Cự chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Đây là dịp để mỗi người nhìn lại mình đang ở đâu trong sân chơi chung trong nước và Quốc tế, định hướng chúng ta sẽ đi về đâu trong 10 năm tới và kế hoạch tổng thể để biến mục tiêu thành hiện thực.

Thầy Phạm Văn Cự chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Thầy Phạm Văn Cự chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Kết thúc buổi họp, các thành viên FIMO đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu, giám sát ngày càng phát triển bền vững, dài lâu.