Báo cáo giữa kỳ hai đề tài nghiên cứu của Trung tâm

Ngày 05/08/2014, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện của hai đề tài nghiên cứu của Trung tâm FIMO:

  1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin cháy rừng.

Mã số: QGTĐ.13.26

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thanh Hà

  1. Tên đề tài: Hệ thống Giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh.

Mã số: QGTĐ.13.27

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Tham dự buổi kiểm tra tiến độ, về phía Trường Đại học Công nghệ gồm GS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trường, PGS.TS. Trần Xuân Tú – Trưởng phòng KHCN-HTQT, chuyên viên phòng Kế toán và phòng KHCN-HTQT. Cùng tham dự còn có các thành viên đồng tham gia thực hiện hai đề tài khoa học công nghệ.

2

1

TS. Bùi Quang Hưng báo cáo tổng quát tiến độ thực hiện hai đề tài

TS. Bùi Quang Hưng báo cáo tổng quát tiến độ thực hiện hai đề tài