FIMO trở thành thành viên của OGC

Open Geospatial Consortium (OGC) là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc xây dựng và ban hành các chuẩn dữ liệu, chuẩn dịch vụ dữ liệu, chuẩn chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ địa không gian. OGC hiện có 520 thành viên trên toàn thế giới, nhiều thành viên có tầm ảnh hưởng toàn cầu như NASA, USGS, NOAA, ESA, CNES, Google, Airbus Defense & Space, Oracle, DigitalGlobe, Esri,….Các chuẩn của OGC được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý dữ liệu địa không gian, phát triển các hệ thống thông tin về Biến đổi khí hậu, Tài nguyên môi trường, Tai biến thiên nhiên, Quản lý đô thị, Giao thông thông minh, Thành phố thông minh,…Đây là những vấn đề quan trọng trong Kỷ nguyên số hóa (hay còn gọi là Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4).

Ngày 3/12/2016, FIMO chính thức trở thành thành viên của OGC trong khuôn khổ Hội thảo “101st Open Geospatial Consortium Technical Committee (OGC) and Planning Committee”. Sự kiện diễn ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 3 của FIMO.

FIMO là thành viên Việt Nam thứ 2 của OGC, trước đó là Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ trái sáng phải: Trevor Taylor (Director, Member Services-Asia & the Americas of OGC), Mark Reichardt (President & CEO of OGC), Bui Quang Hung (FIMO Director)