FIMO tuyển dụng chuyên viên văn phòng

  1. Trung tâm FIMO, Trường ĐHCN, ĐHQGHN tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí: Chuyên viên Phụ trách Văn phòng (số lượng 01 người)
  2. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

– Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) loại khá trở lên có chuyên ngành về lưu trữ, kế toán tổng hợp phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; có kinh nghiệm làm việc từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

Ngoại ngữ, tin học và kỹ năng khác:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu được cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN công nhận còn giá trị sử dụng hoặc tương đương trở lên.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Kỹ năng khác: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, …

– Đối tượng ưu tiên: Ưu tiên đối tượng đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với vị trí tuyển dụng;

3. Thời gian và hình thức dự tuyển

3.1. Thời gian tuyển dụng: 03/05/2017

3.2. Hình thức dự tuyển: Thi vấn đáp

3.3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

  • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ  ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).
  • Bản sơ yếu ký lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập  theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị trong sử dụng (trong 12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ).
  • Bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.
  • 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) và 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ bản mềm được gửi tới tới email [email protected] trước ngày 30/04/2017. Khi nhận được thông báo phỏng vấn, ứng viên đến và mang kèm theo Hồ sơ bản cứng.

Trân trọng thông báo./.