JPSS1 – vệ tinh thời tiết quỹ đạo cực thế hệ mới – dự kiến được phóng vào quỹ đạo tháng 11/2017

Vệ tinh thời tiết đầu tiên của thế hệ mới dùng quỹ đạo cực của NOAA, JPSS-1, hiện đang được lên lịch phóng vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 từ Căn cứ không quân Vandenberg, CA. Sau khi bị trì hoãn nhiều lần, vệ tinh này đã được lên kế hoạch phóng vào quỹ đạo trong tháng 11.

Vệ tinh thời tiết thế hệ mới quỹ đạo cực của NOAA, JPSS-1, sẽ được phóng vào tháng 11/2017

Joint Polar Satellite System  (JPSS) là kế thừa của Chương trình Hệ thống vệ tinh môi trường quỹ đạo cực quốc gia (NPOESS) của NOAA-DOD-NASA. Chi phí ban đầu cho chương trình là 12,9 tỷ đô la, trong đó khoảng 4 tỷ đô la là chi phí của NOAA dành cho NPOESS.

Sự trì hoãn phóng JPSS-1 từ tháng 9 đến tháng 11 đã được giải thích trong một thông cáo báo chí của NOAA như là cung cấp thêm thời gian cho các kỹ sư hoàn thành việc thử nghiệm các tàu vũ trụ và điện tử cũng như Công nghệ âm thanh  (ATMS), một trong năm công cụ trên JPSS -1.

ATMS và các hệ thống năng lượng bức xạ trái đất và mây (CERES)  được Northrop Grumman xây dựng. Harris đã xây dựng Máy dò hồng ngoại (CrIS). Raytheon đã xây dựng bộ Cảm biến hình ảnh Hồng ngoại trong giải sóng nhìn thấy (VIIRS) và hệ thống trạm mặt đất. Ball Space đã thiết kế và chế tạo tàu vũ trụ cũng như thiết bị đo Ozone (OMPS). NASA thu lại các dữ liệu từ các tàu vũ trụ NOAA và chịu trách nhiệm phóng tàu.

NOAA vận hành hệ thống các vệ tinh thời tiết quỹ đạo cực, nhằm cung cấp dữ liệu về toàn bộ trái đất và các quỹ đạo địa tĩnh trên đường xích đạo cung cấp sự bao phủ chi tiết của các vùng nhiệt đới nơi các cơn bão hình thành. NOAA cũng vừa phóng thành công vệ tinh thời tiết thế hệ mới nhất quỹ đạo địa tĩnh, GOES-R, sau khi ra mắt được đổi tên thành GOES-16.

Nguồn: GeoSpatial World