Agency9 phát hành mô hình 3D toàn cầu miễn phí trong CityPlanner

Agency9 đã phát hành bản đồ địa hình và các tòa nhà 3D toàn cầu miễn phí trong CityPlanner, giải pháp đám mây của họ cho việc quy hoạch đô thị trên nền tảng web. Agency9 là nhà cung cấp phần mềm trực quan 3D trực tuyến về thông tin địa lý và bản đồ.

“Agency9 hiện phục vụ nhiều khách hàng bằng các công cụ trực quan 3D dựa trên nền web trong CityPlanner. Với việc phát hành bản đồ 3D toàn cầu miễn phí trong CityPlanner, chúng tôi nhằm mục đích tiếp tục kích thích người dùng chuyển sang sử dụng các mô hình lập kế hoạch hiện đại dựa trên dữ liệu 3D – cũng như giảm rào cản về tài chính khi áp dụng các dịch vụ này. Håkan Engman, Giám đốc Agency9 , cho biết: “Việc chia sẻ dữ liệu 3D miễn phí với dịch vụ cho phép bất kỳ thành phố nào trên thế giới bắt đầu sử dụng CityPlanner ngay lập tức mà không cần thời gian thu thập dữ liệu.

Theo Agency9, CityPlanner đại diện cho một thế hệ công cụ 3D mới để chuẩn bị cho các thành phố thông minh. CityPlanner được nhiều thành phố sử dụng để lập kế hoạch, quảng bá, trình bày GIS và crowdsourcing.

Mô hình 3D toàn cầu miễn phí sử dụng địa hình dựa trên dữ liệu vệ tinh miễn phí và mô hình các tòa nhà ở mức LOD1 được tạo ra từ dữ liệu OpenStreetMap. Bản đồ 3D tòa nhà hiện đang có sẵn cho các thành phố Bắc Âu, và sẽ mở rộng trên toàn cầu trong năm nay.

CityPlanner hiện có sẵn dưới dạng dùng thử miễn phí 30 ngày, bao gồm dữ liệu 3D toàn cầu miễn phí