Amazon đang chuẩn bị cung cấp một dịch vụ mật cho IoT

Là một trong những thông báo mới nhất trong một ngày đầy những công cụ và tính năng mới, Amazon đã xem xét cung cấp một dịch vụ bảo mật mới cho IoT.

Được gọi là IOT Device Defender, dịch vụ mới sẽ giám sát các hoạt động của các thiết bị để tìm sự bất thường trong hoạt động của thiết bị và hỗ trợ các tác vụ phòng chống hay tắt hẳn mà khách hàng muốn đặt ra.

Dịch vụ cũng sẽ cung cấp khả năng phát hiện và cảnh báo thời gian thực dựa trên các biến thể từ hành vi thiết bị bình thường được xác định bởi các quy tắc được cung cấp bởi khách hàng.

Cuối cùng, dịch vụ mới sẽ cung cấp các công cụ như thông tin theo ngữ cảnh để khách hàng có thể điều tra và giảm nhẹ thiệt hại do vi phạm.

Thông tin như thông số thiết bị và số liệu thống kê có sẵn thông qua các cảnh báo tùy chỉnh và người dùng có thể khởi động lại thiết bị từ xa, thu hồi quyền, reset nó hoặc cập nhật các bản sửa lỗi bảo mật thông qua dịch vụ Amazon sắp tới.

Nguồn: Amazon is previewing an IOT security service