Amazon Web Services (AWS) cho phép truyền trực tuyến các ứng dụng thiết kế và ứng dụng kỹ thuật đồ họa

Amazon đã cho ra mắt các dịch vụ streaming mới mang tên AppStream 2.0 để cung cấp giải pháp máy trạm ảo sử dụng năng lực tính toán của GPU cho khách hàng thông qua trình duyệt web trên nhiều thiết bị và hệ điều hành hiện đại – loại bỏ nhu cầu sử dụng các máy trạm PC với GPU và CPU cao cấp. 

Amazon AppStream 2.0 là một dịch vụ dựa trên đám mây từ Amazon, cung cấp 2 tùy chọn máy ảo bao gồm:

  • Graphic Desktop: dựa trên nền tảng các instance G2, Graphic Desktop được thiết kế cho các ứng dụng máy tính để bàn sử dụng CUDA, DirectX hoặc OpenGL để dựng hình. Trường hợp này được trang bị 15 GB bộ nhớ và 8 vCPU (CPU ảo).
  • Graphics Pro: Dựa trên nền tảng G3 hoàn toàn mới, các phiên bản Graphics Pro được thiết kế cho các ứng dụng hiệu suất cao, có thể sử dụng các API của NVIDIA và / hoặc cần truy cập vào một lượng lớn bộ nhớ. Trường hợp này được trang bị 122-488 GB bộ nhớ và 16-64 vCPU.

Amazon cho biết, các khách hàng sẽ sử dụng AppStream 2.0 để cung cấp các thiết kế kỹ thuật, HPC và các ứng dụng đa phương tiện đến người dùng. Một số khách hàng này là những người phát triển phần mềm độc lập (independent software developers – ISV) và các công ty có lượng người sử dụng nhất định. Do chi phí cao của phần cứng máy trạm cao cấp và thực tế là các công ty có nhiều người dùng chỉ cần sử dụng không thường xuyên hoặc thỉnh thoảng các ứng dụng như vậy trên phần cứng như vậy, việc cung cấp các dịch vụ streaming như thế này cho trình duyệt web có hiệu quả chi phí cao.

Phần mềm Autodesk Inventor được cung cấp sử dụng dịch vụ AWS’s AppStream 2.0

Bài đăng trên blog của Amazon Web Services thảo luận ba đến bốn nghiên cứu tình huống của khách hàng về cách họ đang sử dụng dịch vụ AppStream 2.0  trong các quy trình công việc và thiết kế của họ. Một trong những câu chuyện nổi bật là từ Đại học Cornell, nơi họ đang sử dụng công nghệ này để phát trực tuyến phần mềm Autodesk AutoCAD và Inventor cho sinh viên và giảng viên.

Nguồn: architosh