Anh Phạm Văn Hà nhận học bổng

Ngày 01/12/2016
NCS Phạm Văn Hà nhận học bổng của AUF cho khóa học Tiến sỹ hợp tác tại Trường Đại học Toulouse Pháp và Trường ĐHCN Việt Nam từ 12/2016. Học bổng tài trợ toàn bộ chi phí cho NCS làm việc 7 tháng tại Pháp, 5 tháng tại Việt Nam trong vòng 3 năm

Anh Phạm Văn Hà chụp ảnh cùng thầy hướng dẫn

Anh Phạm Văn Hà chụp ảnh cùng thầy hướng dẫn

Tác giả: Quách Mạnh Đạt