FIMO tham gia hội thảo “Cloud Computing for Air Pollution Research”

Ngày 28/11-2/12/2016

Trong khuôn khổ dự án Eramus+ TORUS, FIMO tham gia hội thảo Cloud Computing for Air Pollution Research” được tổ chức tại Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology – AIT) tại Pathumthani, Thái Lan

Đoàn công tác của FIMO

Đoàn công tác của FIMO

Ảnh đoàn hội thảo

Ảnh đoàn hội thảo