Bản đồ 3D của bão Irma

Hình ảnh 3D của bão Irma đã được ghi lại bởi vệ tinh CloudSat (NASA) khi cơn bão tiếp cận Puerto Rico (Đại Tây Dương) vào ngày 6 tháng 9. Bão Irma có sức gió được ước tính tối đa là 298 km/giờ.

NASA đã phóng 3 vệ tinh quan trắc Trái Đất CloudSat và Cloud-Aerosol Lidar và CALIPSO để nghiên cứu vai trò của đám mây và aerosols trong sự biến động thời tiết, khí hậu và chất lượng không khí trên Trái Đất.

Vệ tinh CloudSat đã băng qua phía đông của mắt bão Irma và tiết lộ chi tiết về cấu trúc đám mây bão. Radar phân tích mây CloudSat vượt trội trong việc phát hiện cấu tạo và bố trí các lớp mây dưới xoáy bão của bão, không dễ dàng phát hiện bởi các bộ cảm biến vệ tinh khác.

Các vùng đối lưu mạnh với lượng mưa từ vừa phải đến nặng (màu đỏ đậm và màu hồng). Khu vực không có mây là mắt bão. Điểm cao nhất của đám mây đạt từ 15-16km. Các giá trị màu thấp hơn (vùng xanh lục và xanh lam) cho thấy kích thước hạt mưa nhỏ mà thưa hơn.

Radar phân tích mây sẽ mất tín hiệu sau khoảng 5 km do các hạt nước (băng) có đường kính lớn hơn 3 mm. Lượng mưa trung bình đến lớn xuất hiện ở những khu vực phát hiện được sự yếu đi của tín hiệu. Những đám mây nhỏ hơn rõ ràng khi CloudSat di chuyển ra phía nam, bên dưới lớp vỏ mỏng màu da cam.

CloudSat và CALIPSO đang thu thập thông tin về cấu trúc của đám mây và aerosols mà không thể thu thập từ các vệ tinh khác. Dữ liệu của 2 vệ tinh này đang gop phần cải tiến các mô hình của NASA và cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về tác động của con người lên bầu khí quyển.

Nguồn: spatialsource.com.au