Bản đồ cây cối của Bluesky UK hỗ trợ Community Forest xây dựng lại môi trường

Vương quốc Anh:  The Forest of Marston Vale, một trong những dự án Community Forests tiên phong của Anh Quốc đang sử dụng bản đồ cây toàn quốc của Bluesky để theo dõi tiến độ và để cam kết với các bên liên quan và cộng đồng địa phương. Đây là dự án tái trồng rừng lớn nhất ở Bedfordshire, là một trong 12 Community Forests được ký vào những năm 90.

Dự án này nhằm tái tạo cảnh quan xung quanh các thị trấn và thành phố đã bị phá hoại bởi công nghiệp hóa. The Forest đã được tạo ra để giải quyết các tác động của ngành công nghiệp gạch hoạt động trong khu vực ở giữa Bedford và Milton Keynes trong hơn 100 năm.

Từ 3% diện tích rừng bao phủ năm 1991, The Forest có mục tiêu đạt 30% bao phủ năm 2031 trên diện tích 61 dặm vuông.

Trước khi có dữ liệu bản đồ cây quốc gia của Bluesky, trong đó có chứa thông tin vị trí, chiều cao và độ che phủ của hơn 280 triệu cây trên toàn nước Anh, The Forest dựa vào hồ sơ và dữ liệu từ the Forestry Commision.

James Russell, Forest Director of The Forest of Marston Vale, cho biết: “Mặc dù dữ liệu của the Forestry Commision và dữ liệu của chúng tôi có giá trị, nhưng chúng không chính xác, toàn diện hoặc được cập nhật như bản đồ của Bluesky. “Việc sử dụng dữ liệu Bluesky không chỉ cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu quan trọng để đánh giá tiến độ, mà còn cho phép chúng tôi đánh giá và định lượng lợi ích của việc “che phủ rừng” cho cộng đồng địa phương.

Dữ liệu cây Bluesky đã được The Rừng sử dụng trong Progress and Impacts Study. Kết quả là cho thấy rằng độ che phủ cây đã tăng lên 15%, chiếm một nửa so với mục tiêu, với diện tích rừng che phủ lên tới 11%. Dựa trên dữ liệu che phủ rừng này, nghiên cứu này sau đó đã chứng minh rằng mỗi 1 bảng Anh dành để tạo rừng cho đến nay đã tạo lại 11 bảng Anh lợi ích cho khu vực thông qua cải thiện việc làm, sức khoẻ, chất lượng không khí, nâng cao cảnh quan, giá trị tài sản, và trong thời gian tới là cung cấp gỗ.

Nguồn: Bluesky UK Tree Map assists Community Forest in rebuilding environment