Bluesky ra mắt bản đồ toàn quốc nước Anh chứa thông tin chiều cao của các tòa nhà

Tại Anh, công ty Bluesky đã đưa ra bản đồ toàn quốc đầu tiên cho phép đo chiều cao chính xác cho khoảng 40 triệu tòa nhà. Dữ liệu sử dụng để xây dựng bản đồ là sự kết hợp từ các nguồn dữ liệu viễn thám, bao gồm cả dữ liệu thu được từ LiDARs, bộ dữ liệu Bluesky Heighted Building chứa thông tin toàn bộ nước Anh, xứ Wales và Scotland. Điều này sẽ giúp thay đổi cách chúng ta hình dung và hiểu hơn môi trường đã được xây dựng.

Bằng cách áp dụng giá trị chiều cao cho 41.083.111 tòa nhà, Bluesky cho phép các kiến trúc sư, các nhà phát triển, chính quyền địa phương, các công ty tiện ích và các dịch vụ khẩn cấp một cái nhìn khái quát hơn. Bộ dữ liệu Bluesky Heighted Building sẽ cung cấp thông tin mới và là cơ sở để đưa ra quyết định cung cấp dịch vụ về các mặt như giải trí, buôn bán, thương mại và công nghiệp ở Vương quốc Anh. ”

James Eddy, Giám đốc kỹ thuật của Bluesky International nói: “Bằng cách sử dụng dữ liệu đa nguồn, bao gồm các phép đo LiDAR hiện đại nhất và các thuật toán xử lý dữ liệu phức tạp, chúng tôi có thể áp dụng phép đo chiều cao chính xác nhất cho mỗi một tòa nhà.”

Các giá trị  dữ liệu chuẩn trong cơ sở dữ liệu Bluesky Heighted Building bao gồm: chiều cao tối thiểu, chiều cao tối đa và chiều cao trung bình. Tập dữ liệu Building Bluesky được xây dựng dựa trên và tương thích với các sản phẩm MasterMap theo khảo sát của Ordnance (OSMM).

“Chúng tôi hy vọng cơ sở dữ liệu của Bluesky Highly Building sẽ cách mạng hóa một loạt các ứng dụng, bao gồm cả việc lên kế hoạch và thiết kế các phát triển mới, cung cấp và bảo trì các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm vận tải và các dịch vụ tiện ích cũng như cung cấp các dịch vụ khẩn cấp.

Cơ sở dữ liệu Building Bluesky sẽ sớm được cung cấp tại http://www.blueskymapshop.com. Bluesky cũng sẽ sớm bổ sung và hoàn thiện các sản phẩm đo độ cao khác của mình bao gồm: LiDAR, Photogrammetric Digital Terrain (vùng đất trống), Digital Surface (bao gồm cả các tòa nhà và cây cối), và các mô hình (DTM / DSM).

Nguồn:  GeoSpatial World