Bốn vệ tinh Galileo được phóng thành công từ Guiane thuộc Pháp

Pháp:  Bốn vệ tinh Galileo 23, 24, 25, 26 đã được phóng thành công từ tên lửa Ariane 5 ES vào thứ Tư 25/07 lúc 11:25 GMT từ bãi phóng Spaceport của châu Âu ở Kourou, Guiana thuộc Pháp. Sự kiện này đánh dấu việc hoàn thành chu kỳ xây dựng đầu tiên cho nhóm vệ tinh Galileo, hiện tại đã có 26 vệ tinh. Đây cũng là sứ mệnh thứ 99 và là cuối cùng của tên lửa Ariane 5 sẽ được thay thế bởi tên lửa Ariane 6 mới hơn.

Hệ thống Galileo bắt đầu hoạt động vào ngày 15/12/2016 và kể từ đó một số lượng lớn các thiết bị thương mại sử dụng Galileo đến nay. Hoàn thiện giúp Galileo cải thiện đáng kể độ chính xác định vị.

Sau sự kiện phóng này, vẫn sẽ có bốn vệ tinh được triển khai cho đến năm 2021 để đạt được 30 vệ tinh (24 hoạt động và 6 thay thế cho thế hệ vệ tinh đầu tiên). Tại thời điểm này, hệ thống định vị sẽ hoàn toàn tự động.