C3 IoT hợp tác với Google Cloud để thúc đẩy phát triển ứng dụng AI và IoT

C3 IoT đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Google Cloud nhằm thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT) phát triển cho chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Trong quan hệ đối tác này, C3 IoT và Google Cloud đã phát triển một giải pháp tích hợp để cung cấp nền tảng C3 IoT, một nền tảng toàn diện như một dịch vụ (PaaS -Platform as a service) để phát triển nhanh chóng và vận hành dữ liệu lớn, phân tích dự đoán, AI và các ứng dụng phần mềm IoT , trên Google Cloud Platform, sử dụng cơ sở hạ tầng đổi mới và dịch vụ AI để tận dụng tối đa. Ngoài ra, cả hai công ty sẽ thực hiện các sáng kiến ​​đồng tiếp thị, đồng bán và đồng huấn luyện để nhanh chóng mở rộng phân phối trên toàn cầu và thúc đẩy thành công của khách hàng.

Cả C3 IoT và Google Cloud đều chia sẻ tầm nhìn về quy mô doanh nghiệp AI cho phép các tổ chức chuyển đổi kỹ thuật số hoạt động của họ bằng cách cho phép các ứng dụng thế hệ tiếp theo. Sự khác biệt về chiến lược và kỹ thuật quan trọng của C3 IoT là kiến ​​trúc AI dựa trên mô hình của nó được thể hiện qua Hệ thống kiểu C3, cung cấp các dịch vụ nhỏ có thể tái sử dụng thông qua đó các nhà phát triển ứng dụng và nhà khoa học dữ liệu truy cập nền tảng C3 IoT cho phép các chương trình, thuật toán và cấu trúc dữ liệu.

Việc kết hợp C3 IoT và Google Cloud cung cấp tăng cường phát triển và triển khai các ứng dụng chuyển đổi AI trên toàn bộ các ngành công nghiệp chiến lược, như chống rửa tiền trong các dịch vụ tài chính, CRM cho phép bán lẻ và tối ưu hóa hàng tồn kho động trong sản xuất rời rạc .

Ed Abbo, chủ tịch và CTO của C3 IOT, cho biết “Mối quan hệ đối tác giữa Google Cloud và C3 IoT tạo ra một giải pháp tăng tốc đáng kể các biến đổi kỹ thuật số của khách hàng để cho phép họ đạt được hiệu quả hoạt động, năng suất và lợi thế cạnh tranh mới. Cùng nhau, chúng tôi đang cung cấp một tầm nhìn mạnh mẽ cho việc chuyển đổi kỹ thuật số do AI điều khiển tại các tổ chức hàng đầu thế giới. ”

C3 IoT hợp tác với Microsoft vào tháng Tư, trong một động thái sẽ dẫn đến việc tạo ra một giải pháp “tốt hơn với nhau” – hoàn thành nền tảng C3 IoT – và các sáng kiến ​​tiếp cận thị trường, đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng của AI doanh nghiệp và IoT.

Nguồn: https://www.iottechnews.com/news/2018/aug/22/c3-iot-partners-google-cloud-boost-ai-and-iot-application-development/