Ứng dụng công nghệ BIM 3D trong việc quản lý thông minh Cảng HaminKotka

VRT Phần Lan và Cảng HaminaKotka tăng cường hợp tác trong việc duy trì khu vực bến cảng và các công trình bằng cách tiếp tục sử dụng hệ thống trực tuyến VRT BIM 3D trên toàn bộ hoạt động của cảng. VRT, chuyên về kiểm tra cấu trúc dưới nước và quản lý dữ liệu 3D, là người đầu tiên phát triển một dịch vụ dựa trên web đầy đủ, VRT BIM, để quản lý và sử dụng 3D dễ dàng. Hệ thống này cho phép lưu trữ, so sánh, chia sẻ và sử dụng thông minh dữ liệu 3D hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày và bảo trì cảng. Đối với cảng HaminaKotka, dịch vụ trực tuyến dễ sử dụng đặc biệt quan trọng vì nó tập trung thông tin trên một nền tảng trực tuyến để chia sẻ thông tin và hoạt động hàng ngày hiệu quả hơn. VRT BIM cho phép so sánh dữ liệu kiểm tra được thu thập từ cùng một vị trí, tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch dự báo và thực hiện các dự án sửa chữa và bảo dưỡng.

“Trong một thời gian dài, VRT đã sử dụng một cách sáng tạo cá chuyên môn về kiểm định và kiểm định dữ liệu 3D của mình. Sức mạnh của chúng tôi là sự hiểu biết về toàn bộ quy trình xây dựng mô hình 3D từ việc thu thập dữ liệu đến báo cáo. Cùng với các lập trình viên xuất sắc của chúng tôi, chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra một giải pháp dễ sử dụng và đặc biệt phục vụ cho các chủ sở hữu cấu trúc trong quản lý vòng đời ”, Giám đốc điều hành của VRT Finland Kirsi Hänninen nói.

Hợp tác giữa VRT và Cảng HaminaKotka bắt đầu vào năm 2016 khi VRT khảo sát cấu trúc dưới nước của khu vực cảng và cung cấp dữ liệu kiểm tra 3D thông qua dịch vụ trực tuyến VRT BIM. VRT BIM đáp ứng nhu cầu của cảng HaminaKotka như một công cụ dễ sử dụng, cho thấy cơ hội rõ ràng cho việc sử dụng hệ thống như một chất tăng cường hoạt động cho toàn bộ cảng. Trong quá trình hợp tác sắp tới, dữ liệu khảo sát dưới nước được thu thập trước đó cũng sẽ bao gồm các phần trên mặt đất của khu vực cảng theo mô hình 3D, nhờ đó toàn bộ khu vực cảng sẽ được truy cập kỹ thuật số thông qua hệ thống trực tuyến VRT BIM.

VRT BIM cũng hoạt động trên thiết bị di động và không cần cài đặt phần mềm bổ sung, thay thế nhiều phần mềm khác nhau bằng một giải pháp. Trong hợp tác với cảng HaminaKotka, VRT cũng sẽ phát triển thêm các tính năng cho dịch vụ trực tuyến VRT BIM phù hợp với các hoạt động cảng, hỗ trợ thêm cho các nhu cầu về bảo trì, giao tiếp và các hoạt động hàng ngày. Cảng HaminaKotka và VRT đều là những người tiên phong trong ngành công nghiệp của họ và củng cố vị trí của họ nhiều hơn nữa với sự hợp tác hơn nữa.

“Sự thân thiện với người dùng và sự rõ ràng của VRT BIM là thuyết phục”, Giám đốc bảo trì của cảng HaminaKotka, Saana Vuorinen, nói. “Định vị và báo cáo thiệt hại cũng như việc tìm kiếm các nhu cầu sửa chữa có thể dễ dàng hơn, trong khi giao tiếp với các bên liên quan được cải thiện. Mặc dù VRT BIM là một công cụ tuyệt vời đặc biệt là cho hoạt động hoạt động của cảng của chúng tôi, nó có rất nhiều tính năng hữu ích cho toàn bộ tổ chức. Hệ điều hành sẽ là một phần quan trọng trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi ”, Vuorinen tóm tắt.

“Kết quả tốt nhất luôn đạt được với sự hợp tác tốt khi lắng nghe khách hàng. Cảng HaminaKotka là một đối tác tuyệt vời cho VRT bởi vì nó muốn tận dụng các cơ hội được cung cấp bởi công nghệ hiện đại nhất để trở thành một nhà tiên phong trong lĩnh vực của mình ở châu Âu ”, Hänninen tiếp tục.

Nguồn