Các nội dung chính trong hội nghị quốc tế OpenStreetMap 2018

State of the Map (SotM) là một hội nghị quốc tế hàng năm tập hợp các tổ chức trong hệ sinh thái OpenStreetMap. Những người tham dự bao gồm những nhà lập bản đồ, các nhà phát triển phần mềm, các nhà khoa học, những người ủng hộ dữ liệu mở, các tổ chức phi chính phủ,… Năm nay, SotM được tổ chức từ 28-30/7 tại Đại học Bách khoa Milan, Milan. Các nội dung chính được thảo luận trong hội nghị năm nay:

Vector tiles là hướng phát triển trong tương lai

Chủ đề chung của toàn bộ hội nghị là Vector tiles. Hội nghị chia sẻ các ứng dụng thực tế của Vector tiles như hệ thống quản lý giao thông tại Helsinki, trang chủ OpenStreetMap và thống nhất rằng Vector tiles sẽ là hướng phát triển trong tương lai.

Chất lượng dữ liệu

Việc tìm kiếm một hệ thống lý tưởng để giữ chất lượng dữ liệu cao vẫn đang tiếp diễn. Hiện nay, có nhiều công cụ hữu ích và chúng ta có thể mong đợi nhiều cơ chế tự động khác để ngăn chặn sự xuống cấp dữ liệu, nhưng hiện nay chưacó công cụ nào có khả năng thay thế sự biên tập của. con người.

Mô hình dữ liệu mới cho OpenStreetMap

Mô hình dữ liệu hiện tại đã được tạo ra một thời gian trước và có một số vấn đề như không có khả năng sử dụng hai giá trị cho một khóa, cách phức tạp để làm việc với các mối quan hệ và dư thừa. Hội nghĩ đã thống nhất việc nghiên cứu để nâng cấp và cải tiến mô hình dữ liệu là cần thiết.

Phương tiện giao thông công cộng

Trong OpenStreetMap, cơ sở hạ tầng giao thông công cộng được ánh xạ trên các nút. Nó đã được đơn giản nhưng không mô tả các tình huống phức tạp để tạo thuận tiện cho định tuyến. Tuy nhiên, những nhà lập bản đồ tại các nước đang phát triển đã chia sẻ nhiều khó khăn khi áp dụng lược đồ giao thông công cộng. Do đó, lược đồ vận tải công cộng mới v3 hiện đang trong giai đoạn đề xuất.

Lập bản đồ phi thương mại

Các dự án như Team OpenStreetMap Humanitarian, Missing Maps,… đang lập bản đồ ở các nước đang phát triển. Đây là một chặng đường dài trong việc phổ biến bản đồ trên toàn thế giới.

Nguồn: maptiler.com