Chuyển giao công nghệ Poggimo

Ngày 10/4/2016

Anh Tuấn Anh, nhân viên công ty Nextech, Japan, đã có buổi gặp mặt, trao đổi, chuyển giao công nghệ và kiểm tra thiết bị  Poggimo (thiết bị phát sóng wifi sử dụng năng lượng mặt trời) cùng cán bộ Trung tâm

Kết cấu của Poggimo

Kết cấu của Poggimo

Tác giả: Quách Mạnh Đạt