Cray Inc giới thiệu bộ phần mềm Urika-CS hỗ trợ phát triển AI trên HPC

Tập đoàn Cray – một nhà cung cấp siêu máy tính đang hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển AI bằng cách sử dụng nền tảng High Performance Computing (HPC). Trong Hội nghị Siêu máy tính Quốc tế tổ chức tại Frankfurt – Đức từ 24-28/6/2018, Cray đã giới thiệu bộ phần mềm Urika-CS cung cấp quyền truy cập vào các công cụ và khung công tác AI trên các cụm siêu máy tính dựa trên CPU CS và GPU.

Cray cho biết họ mong muốn tăng hiệu năng tính toán của AI. Cơ sở hạ tầng được đưa ra là tương đối phức tạp nhưng đảm bảo khả năng của các nhà phát triển với bát kỳ ứng dụng sử dụng AI nào. Bộ Urika-CS bao gồm quyền truy cập vào nền tảng phân tích dữ liệu Apache Spark và Dask (thư viện Python cho tính toán song song) trình phân phối Anaconda cho các thư viện trên ngôn ngữ lập trình Python; nền tảng tính toán BigDL và TensorFlow cho học sâu và các công cụ trực quan hóa dữ liệu như Juputer, Nootebook và TensorBoard.

Cray Urika-CS Software Suite

Bộ phần mềm này cũng bao gồm một khung đào tạo mô hình phân tán hướng đến TensorFlow nhằm thúc đẩy việc đào tạo các mô hình học tập sâu thông qua nền tảng siêu máy tính của Cray. Ngoài ra, một bộ công cụ được thiết kế để giảm thời gian cần thiết để tải xuống, cài đặt, thử nghiệm và gỡ lỗi các khung công tác AI. Cấu hình hạ tầng được thiết kế để có thể triển khai dễ dàng trên 2 môi trường: phát triển và sản xuất. Công ty cho biết: bộ Urika-CS có nghĩa là tối ưu hóa việc sử dụng máy tính không đồng nhất và cấu hình lưu trữ lai.

Nguồn: hpcwire.com