OGC thông báo tiếp nhận các nhận xét về tiêu chuẩn Web Feature Service 3.0

Ngày 3/7/2018, Hiệp hội không gian địa lý mở (OGC) đã thông báo tiếp nhận các nhận xét của cộng đồng về phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn Web Feature Service (WFS) 3.0. Việc phát triển WFS 3.0 sẽ được tiến hành một cách công khai với sự đóng góp từ cộng đồng không gian địa lý thông qua một kho lưu trữ trên GitHub và trong một sự kiện hackathon.

Web Feature Service (WFS) cung cấp khả năng truy xuất, tạo, sửa đổi và truy vấn dữ liệu không gian trên Web. Tất cả các phiên bản của tiêu chuẩn WFS cho đến nay đều sử dụng kiến ​​trúc Remote-Procedure-Call-over-HTTP với định dạng dữ liệu XML. Đây là một định dạng dữ liệu tiên tiến vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 khi WFS được thiết kế ban đầu. Phiên bản tiếp theo (WFS 3.0) được thiết kế để cung cấp một giải pháp thay thế hiện đại và phù hợp với kiến ​​trúc Web hiện tại và dữ liệu không gian OGC-W3C. Những thay đổi quan trọng liên quan đến kiến ​​trúc, mã hóa, tái sử dụng, mô đun hóa, lược đồ và bảo mật:

  • Kiến trúc: WFS hiện hỗ trợ và tương thích với HTTP và HTTPS. Tong phiên bản mới, HTTPS sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Ngoài ra, các tài nguyên được cung cấp bởi dịch vụ bao gồm các điều khiển hypermedia cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dùng WFS.
  • Mã hóa: Các phiên bản trước được gắn chặt với XML. Phiên bản này sẽ được thiết kế với HTML, JSON và XML. HTTP được thiết kế để hỗ trợ việc sử dụng nhiều định dạng và xác định các quy tắc máy chủ có thể trả về mà khách hàng có thể xử lý tốt nhất.
  • Tái sử dụng: Việc sử dụng các tài nguyên hoặc thành phần cụ thể của WFS sẽ được giảm thiểu và có thể sử dụng các tiêu chuẩn hiện có để thay thế như OpenAPI.
  • Modularization: phiên bản tiếp theo sẽ được mô đun hóa thành nhiều phần.
  • Các lược đồ: Các phiên bản trước đã yêu cầu các lược đồ XML cho tất cả các loại tính năng và các tài liệu XML hợp lệ. Trong phiên bản mới, các lược đồ có thể mở rộng và thay đổi tuy mục địch sử dụng
  • Bảo mật: WFS 2.0 không chỉ định cách các dịch vụ có thể được bảo mật và một số yêu cầu không tương thích với các dịch vụ bảo mật tiêu chuẩn. Việc sử dụng OpenAPI cũng sẽ giải quyết vấn đề này. WFS 3.0 có thể được bảo mật bằng cách sử dụng các lược đồ bảo mật thường được sử dụng trên Web ngày nay (ví dụ: OAuth2).

Việc triển khai WFS 3.0 sẽ không tương thích ngược với WFS 2.0. Tuy nhiên, một mục tiêu thiết kế là định nghĩa WFS 3.0 có thể được ánh xạ tới WFS 2.0. Tiêu chuẩn WFS là một tài liệu đa phần. Phần đầu tiên này xác định các khả năng cốt lõi mà mọi WFS đều hỗ trợ và bị hạn chế truy cập đọc dữ liệu không gian. Các khả năng bổ sung nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể trong các trường hợp đặc biệt. Ví dụ bao gồm hỗ trợ tạo và sửa đổi dữ liệu, mô hình dữ liệu phức tạp hơn, truy vấn phong phú hơn và hệ thống tham chiếu phối hợp bổ sung.

Tổng quan về hiện đại hóa WFS3.0, bao gồm các thay đổi quan trọng, có sẵn trong kho lưu trữ GitHub.

Nguồn: giscafe.com & OGC