Đề xuất Open Data Institute với Ủy ban Địa không gian Anh về chia sẻ dữ liệu

Nhóm vận động dữ liệu Open Data Institute (ODI) đã tư vấn cho chính phủ Anh về vấn đề các công ty khổng lồ về nội dung bản đồ  như Google, Apple và Uber nên chia sẻ dữ liệu bản đồ của họ với các cơ quan nhà nước để phát triển các công nghệ tương lai như xe hơi không người lái và phân phối máy bay không người lái. Jeni Tennison, giám đốc điều hành của ODI cho biết: “Vương quốc Anh cần một chiến lược không gian địa lý hiệu quả trông ngoài những người nắm giữ dữ liệu không gian địa lý trong khu vực công. Nếu không có nó, Anh sẽ không đáp ứng các cam kết đối với các ngành công nghiệp dựa vào công nghệ mới, chẳng hạn như xe tự hành và giao hàng tự động”.

Open data group UK

Theo khảo sát bởi Ordnance Survey, thị trường dữ liệu địa không gian tại Anh có thể tạo ra tới 11 tỷ đô la một năm. Năm ngoái, chính phủ Anh đã thông báo thành lập Ủy ban Dữ liệu Không gian địa lý để xây dựng chiến lược sử dụng dữ liệu lập bản đồ của chính phủ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân sách 2017 đã cung cấp 40 triệu bảng mỗi năm trong 2 năm tới để tìm ra cách giải phóng và thương mại hóa một số dữ liệu này.

Tuy nhiên, việc có thể truy cập và sử dụng dữ liệu địa không gian từ cả khu vực công và tư nhân vẫn là một đề xuất khó khăn. Các cơ quan chính phủ tính phí gây khó khăn cho việc tiếp cận dữ liệu. Bên cạnh đó, dữ liệu địa chỉ ở Vương quốc Anh đã được tư nhân hóa với Royal Mail và Google Maps và gần đây đã tăng giá của dữ liệu lên hơn 1000%.

Dữ liệu địa không gian được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm vận chuyển, bưu điện, các ứng dụng điều hướng.  Dữ liệu địa không gian là một phần của hạ tầng thông tin quốc gia. Phân tích  dữ liệu có thể giúp chính quyền hiểu rõ hơn và tăng khả năng tiếp cận với các cơ sở y tế, nơi lập kế hoạch trường học hoặc không gian xanh công cộng hoặc cách cải thiện khả năng tiếp cận trong quản lý.

ODI đã đề xuất với đề xuất Ủy ban Địa không gian Anh:

  • Bắt tay với các đơn vị hành chính nhà nước để thống nhất dữ liệu và mô hình chia sẻ dữ liệu mới thay thế cách thức mua dữ liệu
  • Hỗ trợ các công ty, tổ chức trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của Vương quốc Anh.
  • Tổ chức nhà nước nên có quyền hạn để ủy quyền truy cập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của các công ty lớn

ODI đã kêu gọi Ủy ban Địa không gian để đảm bảo rằng dữ liệu Quan sát Trái đất (EO) được thu thập và duy trì bởi các tổ chức nhà nước được tạo thành dữ liệu mở cho bất kỳ ai sử dụng và chia sẻ. “Trong khi hiện tại có hơn 80 quốc gia có vệ tinh trên quỹ đạo, chỉ một số ít các quốc gia đó làm cho dữ liệu vệ tinh của họ có sẵn một cách công khai. Mặc dù thực tế rằng dữ liệu EO được công bố công khai đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện phúc lợi xã hội, mở rộng cơ hội nghiên cứu công và tư, hỗ trợ đổi mới, tạo điều kiện cho giáo dục thế hệ mới và cải thiện việc ra quyết định và minh bạch trong chính phủ ”

Nguồn: geospatialworld.net