DigitalGlobe cung cấp ảnh vệ tinh cho OpenStreetMap

OpenStreetMap là một dự án bản đồ mã nguồn mở ra đời vào năm 2004. Nó tồn tại theo cách mà Wikipedia đã sống tới ngày hôm nay tức những tình nguyện viên sẽ cung cấp thông tin bản đồ để xây dựng một dịch vụ bản đồ miễn phí và mã nguồn mở. Vào năm 2006, quỹ OpenStreetMap (OSMF) đã được thành lập để khuyến khích sự phát triển và phân phối OpenStreetMap. Quỹ này cho biết có khoảng nửa triệu tình nguyện viên đã cung cấp dữ liệu bản đồ cho OpenStreetMap. Mỗi ngày, hàng ngàn thuộc tính mới được thêm vào và các thuộc tính hiện tại được làm giàu. Các ảnh vệ tinh có độ chính xác và độ phân giải cao và được cập nhật thường xuyên là một thành phần thiết yếu để cải thiện bản đồ liên tục do sự phát triển liên tục của con người trên Trái Đất. Mới đây DigitalGlobe đã chính thức hỗ trợ cộng đồng OSM bằng việc cung cấp các ảnh vệ tinh có độ phân giải và chính xác cao.

DigitalGlobe đã làm việc với một số đối tác của họ với mục tiêu chung là chia sẻ và cải tiến chất lượng cũng như số lượng dữ liệu trên OpenStreetMap. Cộng đồng những người hỗ trợ OSM sẽ được tiếp cận với nguồn dữ liệu trù phú từ DigitalGlobe  và một số đối tác của họ như  Bing và Mapbox cung cấp.

Mexico City, Mexico. Imagery (c) DigitalGlobe. Map (c) OpenStreetMap contributors

Mexico City, Mexico. Imagery (c) DigitalGlobe. Map (c) OpenStreetMap contributors

 

Nguồn: DigitalGlobe