Dữ liệu dựa trên vị trí, công cụ mới cho các nhà quản lý

Dữ liệu dựa trên vị trí đang thúc đẩy phân tích phương thức mua bán truyền thống theo nhiều cách và điều này đang hỗ trợ các nhà quản lý tài chính.

Đó là một cách tiếp cận mới để lựa chọn đầu tư, với việc áp dụng các dữ liệu có chứa thông tin địa lý sẽ giúp các nhà phân tích dữ liệu có cái nhìn chi tiết hơn về dữ liệu và có thể đào sâu các dữ liệu đó. Từ đó nắm bắt thông tin về tập quán thói quen, sở thích của người dùng dựa trên dữ liệu đó.

Với sự trợ giúp của dữ liệu dựa trên vị trí, việc theo dõi ẩn danh điện thoại thông minh dựa trên vệ tinh định vị toàn cầu và tháp di động không chỉ cung cấp thông tin về số lượng người bán lẻ mà còn có bao nhiêu người đang làm việc trong các nhà máy và vào thời điểm nào trong ngày.

Các nhà khoa học dữ liệu sẽ tổng hợp các thông tin cho các công ty cụ thể để xác định thông tin về những thứ như ước tính doanh số bán hàng trong cùng thời gian thực hoặc cho dù các nhà sản xuất đang gia tăng sản xuất trước khi mở rộng kinh doanh.

Greg Skibiski, người sáng lập và CEO của Thasos Group, New York cho biết: “Trong một giờ, chúng tôi có dữ liệu về khoảng 500 triệu điện thoại trên toàn thế giới” . Công ty lấy dữ liệu vị trí theo thời gian thực, phân tích và sau đó bán thông tin đó cho khách hàng bao gồm các nhà quản lý tài chính. Ông Skibiski nói không có thông tin cá nhân nào được thu thập. ”