[FIMO Center] Thông báo tuyển dụng

Nhóm nghiên cứu về xử lý ảnh vệ tinh, thuộc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO center), trường Đại học Công nghệ thông báo tuyển sinh viên thực tập nghiên cứu/ làm khóa luận.

Khi tham gia nghiên cứu tại FIMO, các bạn có cơ hội làm việc trong khuôn khổ hợp tác giữa FIMO center và Viện Vật lý địa cầu, Viên Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các bạn được tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm ảnh viễn thám cho thế hệ vệ tinh đầu tiên của Việt Nam; FIMO sẽ hỗ trợ về tài chính nếu các bạn hoàn thành tốt công việc được giao. Nội dung công việc tại FIMO là xử lý  ảnh viễn thám VNRedSat 1 (vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam) để hiệu chỉnh tác động của khí quyển (Atmospheric Correction)

Thông tin chi tiết về tuyển dụng:

Yêu cầu:

-Có khả năng lập trình tốt, sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++ hoặc Python

-Có kiến thức tốt về xử lý ảnh và vật lý

-Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh

-Sinh viên CNTT, năm thứ 3 hoặc 4

Số lượng tuyển dụng: 1 – 2 sinh viên.

Quy trình:
– Phỏng vấn tại FIMO lab
– Phỏng vấn tại Viện Vật lý địa cầu

Liên hệ phỏng vấn tại FIMO center
– Đăng ký phỏng vấn với anh Lưu Việt Hưng qua email trước ngày chủ nhật, 19/10/2014 (SĐT: 0943914046 , Email: <[email protected]>), cc tới: anh Phạm Hữu Bằng (<[email protected]>) và cô Thanh ([email protected])
– Phỏng vấn tại FIMO lab vào thứ 3, 21/10/2014, lúc 9:00
– Địa điểm: Phòng 408, E3