[Học bổng] Học bổng Hoa Kỳ VEF 2016

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin thông báo chương trình học bổng VEF năm 2016.

Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự quy trình tuyển chọn này. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh, và tiềm năng đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

– Hồ sơđược nộp trực tuyến trên trang web của VEF: www.vef.gov

– Thời gian: Từ 10h00 sáng, ngày 10/12/2014 – 10h00 sáng ngày 10/4/2015 (theo giờ Việt Nam)

VEF dựđịnh sẽ cấp khoảng 34 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2016. Xin lưu ý rằng  VEF ch chp nhn các ng dng trc tuyến.

Thông tin chi tiết xem tại: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=392