GS Dominique TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1 năm 2017, FIMO có buổi gặp gỡ làm việc với Giáo sư Dominique – Đại học Toulouse và Tiến sỹ Astrid Jourdan – EISTI, Pháp.

Tham gia buổi làm việc có TS. Bùi Quang Hưng – Giám đốc Trung tâm FIMO, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, NCS. Phạm Văn Hà và Th.S Lưu Việt Hưng – Cán bộ Trung tâm FIMO. Nội dung của buổi làm việc nhằm trao đổi và thảo luận về dự án TORUS mà hai phía đang tham gia. Trong 2 ngày làm việc, NCS. Phạm Văn Hà và Th.S Lưu Việt Hưng cũng đã trình bày về định hướng nghiên cứu của mình và nhận sự tư vấn góp ý vô cùng quý báu từ Giáo sư.

GS. Dominique chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trung tâm FIMO

GS. Dominique chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Trung tâm FIMO

GS. Dominique chụp ảnh cùng NCS. Phạm Văn Hà

GS. Dominique chụp ảnh cùng NCS. Phạm Văn Hà

Tác giả: Phạm Văn Hà