Sinh nhật anh Phạm Văn Hà

Ngày 24/01/2017, tại Văn phòng FIMO, đại diện FIMO tặng quà và chúc mừng anh Phạm Văn Hà – Nghiên cứu viên tại FIMO nhận dịp sinh nhật lần thứ 28. Đây là sinh nhật hết sức ý nghĩa đối với cá nhân anh trước khi bắt đầu quá trình đào tạo Tiến sỹ kéo dài 3 năm theo hình thức phối hợp (sandwich) giữa trường Đại học Công nghệ và trường Đại học Toulouse II, Pháp

Đại diện FIMO tặng quà anh Phạm Văn Hà

Đại diện FIMO tặng quà anh Phạm Văn Hà

Tác giả: Quách Mạnh Đạt