FIMO Internship Program (FIP) – The best demonstration of the week 1

Trong khuôn khổ chương trình FIP – FIMO Internship Program, hàng tuần các bạn sinh viên thực tập sẽ có một cuộc thi nhỏ về sản phẩm mình làm được. Tuần vừa qua, các bạn sinh viên thực tập được đào tạo và hướng dẫn lập trình IoT. Anh Hà Đức Văn, người đào tạo và hướng dẫn các bạn, cùng với các cán bộ khác của FIMO đã kiểm tra hệ thống của từng bạn và quyết định lựa chọn sản phẩm của bạn Nguyễn Ngọc Đức là sản phẩm tốt nhất tuần vừa qua. Sản phẩm của Đức là Hệ thống thu thập và hiển thị theo thời gian thực trên bản đồ dữ liệu từ các cảm biến môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).

Anh Hà Đức Văn đã đại diện cho chương trình FIP trao phần thưởng The best demonstration of the week cho bạn Nguyễn Ngọc Đức.

Anh Hà Đức Văn trao phần thưởng cho bạn Nguyễn Ngọc Đức đoạt danh hiệu The best demonstration of the week