Dữ liệu từ chương trình vệ tinh GOES-R đã sẵn sàng trên Amazon Web Services

Ảnh minh họa

Cục địa chất và hải dương học quốc gia Mỹ (NOAA) sử dụng chùm vệ tinh GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) để cung cấp hình ảnh thời tiết liên tục và giám sát khí tượng, môi trường trên toàn bộ nước Mỹ. GOES cung cấp các thông số về khí quyển, đại dương, hỗ trợ dữ báo thời thiết, phân tích khí hậu, quản lý hệ sinh thái. Vệ tinh này sử dụng 16 kênh quang phổ và tần số quét tối đa là một phút để đảm bảo dự báo chính xác và kịp thời. Từ bây giờ, Amazon S3 cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử gốc của GOES-R bao gồm Advanced Baseline Imager (ABI), radiance data (Level 1b), sản phẩm (Level 2) Cloud và Moisture Imager (CMI). Đây là kế quả của dự án  NOAA Big Data Project (BDP) để khai phá các lợi ích của lưu trữ bản sao và mô hình đám mây.

Tất cả các tệp dữ liệu từ GOES-16 (trước đây là GOES-R) được cung cấp ở định dạng netCDF4. Dữ liệu GOES-16 được lưu trữ trong kho lưu trữ Amazon S3 noaa-goes16 trong khu vực us-east-1 của S3. Các tệp tin cá nhân có sẵn trong định dạng netCDF với giản đồ sau đây:

<Product>/<Year>/<Day of Year>/<Hour>/<Filename>”

Nếu quan tâm, bạn có thể đăng ký nhận thông báo dữ liệu GOES thông qua  Amazon SNS

Thông tin tóm tắt:

Source National Oceanic and Atmospheric Administration
Category Earth Science, Sensor Data, Natural Resource, Meteorological
Format netCDF v4
License There are no restrictions on the use of this data.
Storage Service Amazon S3
Location s3://noaa-goes16 in us-east-1 region
Update Frequency New data is added as soon as it’s available

Nguồn: amazon