FIMO ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển với Sở TNMT tỉnh Lào Cai

Ngày 13/9/2015, FIMO và Sở TNMT tỉnh Lào Cai đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển giữa hai bên dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao, Giám đốc ĐHQGHN và các lãnh đạo của UBND tỉnh Lào Cai, ĐHQGHN. Lễ ký kết được tổ chức tại Trung tâm hội nghị của tỉnh Lào Cai.

Mục đích chung của thỏa thuận là hai bên cùng hợp tác nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ mạng cảm biến không dây cho công tác giám sát và quản lý tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai.

Nội dung hợp tác gồm các công việc sau:

  • Chuyển giao dữ liệu viễn thám thu được hàng ngày từ trạm thu ảnh vệ tinh của Đại học Quốc gia Hà Nội do Trung tâm Giám sát hiện trường quản lý và vận hành.
  • Hợp tác đào tạo ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ mạng cảm biến không dây trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên môi trường tại Lào Cai.
  • Chuyển giao hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí cho tỉnh Lào Cai
  • Chuyển giao hệ thống giám sát và cảnh báo cháy rừng cho tỉnh Lào Cai

Sau buổi lễ, hai bên đã cùng bàn bạc để thống nhất lộ trình cụ thể cho việc chuyên giao công nghệ và chủ động bố trí nhân sự cần thiết để tham gia triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác.

FIMO ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển với Sở TNMT tỉnh Lào Cai

FIMO ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển với Sở TNMT tỉnh Lào Cai