Nghiên cứu viên Lưu Việt Hưng trình bày đề tài nghiên cứu trích xuất bản đồ gió từ ảnh vệ tinh Himawari-8

Himawari-8 là vệ tinh địa tĩnh thế hệ mới nhất của Nhật Bản được bắt đầu hoạt động từ tháng 7 năm 2015 với độ phân giải không gian với các kênh màu là 500m và các kênh hồng ngoại là 2km. Ảnh vệ tinh Himawari-8 có độ phân giải thời gian rất cao đối phụ thuộc vào các khu vực khác nhau, trong đó 10 phút đối với ảnh chụp toàn thế giới, 2.5 phút với ảnh chụp khu vực Nhật Bản. Dữ liệu Himawari-8 được cung cấp thông qua Japan Meteorological Agency (http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html).

Với lợi thế cải tiến về độ phân giải thời gian, ảnh vệ tinh Himawari-8 đã mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển và cải tiến các thuật toán giám sát khí hậu và thời tiết. Thông qua buổi seminar, nghiên cứu viên Lưu Việt Hưng đã trình bày đề tài nghiên cứu trích xuất bản đồ gió từ ảnh vệ tinh Himawari-8 “Atmospheric Motion Vector extraction using high temporal resolution Himawari-8 image”.

Nghiên cứu viên Lưu Việt Hưng đang trình bày về nghiên cứu của mình

Nghiên cứu viên Lưu Việt Hưng đang trình bày về nghiên cứu của mình

Nghiên cứu này đã được thực hiện trong chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Công Nghệ và Viện công nghệ thông tin Quốc Gia Nhật Bản (National Institute of Informatics, Japan).

Lưu Việt Hưng – Nghiên cứu viên FIMO