FIMO làm việc với chuyên gia GEF-K, Mr. Kenjiro Hirayama và Mr. Shunji Nakagami

Ngày 14/12/2016
Họp ở FIMO với chuyên gia GEF-K, Mr. Kenjiro Hirayama và Mr. Shunji Nakagami về vấn đề bảo vệ môi trường

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tác giả: Quách Mạnh Đạt