FIMO làm việc với VCIC và chuyên gia PUM, Mr. Anthony Hoogeveen

Ngày 23/03/2018
Trung tâm FIMO đã có buổi làm việc với VCIC (Vietnam Climate Innovation Center) và chuyên gia PUM, Mr. Anthony Hoogeveen, về kế hoạch phát triển thiết bị FAirKit và mạng lưới FAirNet giám sát chất lượng không khí. Sau cuộc họp, hai bên đã có một trận bi lắc giao hữu vui vẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc gặp mặt.