FIMO tham dự Hội thảo Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia KNK trong lĩnh vực Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) tại Việt Nam

Từ ngày 08 – 12/01/2018, Đại diện Trung tâm FIMO tham dự Hội thảo “Tăng cường năng lực kiểm kê quốc gia Khí nhà kính (KNK) trong lĩnh vực Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) tại Việt Nam” tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Hội thảo do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Dự án Tầm quan trọng của Thông tin (Information Matters – IM) của GIZ đồng tổ chức để thảo luận và thực hành sâu rộng hơn về mặt kỹ thuật và phương pháp luận các vấn đề về kiểm kê quốc gia KNK trong lĩnh vực Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và nông nghiệp.

Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày và lấy ý kiến tham vấn về kết quả kiểm kê KNK trong lĩnh vực LULUCF năm 2013 và kết quả dự báo phát thải cho giai đoạn 2020 – 2030. Ngoài ra, hội thảo còn tổ chức các bài tập và thực hành do chuyên gia nước ngoài  hướng dẫn nhằm tăng cường năng lực cho các chuyên gia kỹ thuật và cán bộ liên quan của Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan về thực hiện, rà soát và tiến hành kiểm soát và đảm bảo chất lượng (QA/QC) của quá trình kiểm kê và dự tính phát thải khí nhà kính (KNK) cho các lĩnh vực LULUCF và Nông nghiệp.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Lãnh đạo cục Biến đổi khí hậu và nhà tài trợ GIZ điều hành hội thảo

Đại diện Cục biến đổi khí hậu trình bày kết quả kiểm kê KNK năm 2013 cho lĩnh vực LULUCF

Chuyên gia Nguyễn Mậu Cường phát biểu ý kiến

Chuyên gia quốc tế trình bày việc ứng dụng Viễn thám trong kiểm kê KNK

GS. Stephen Ogle, Đại học Quốc gia Colorado, Mỹ trình bày về phương pháp tính toán Độ không chắc chắn trong kiểm kê KNK