FIMO tham gia đoàn công tác của Cục bảo tồn Đa dạng sinh học ở Núi Bà, Lâm Đồng

26/12/2016
FIMO tham gia đoàn công tác của Cục bảo tồn Đa dạng sinh học ở Núi Bà, Lâm Đồng

Hình ảnh thành viên trong chuyến đi

Hình ảnh thành viên trong chuyến đi

Khu quản lý vườn quốc gia Bidoup

Khu quản lý vườn quốc gia Bidoup

Tác giả: Quách Mạnh Đạt