FIMO tổng kết 2016

sumup

9h sáng Thứ bảy, 31/12/2017, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO) đã tổ chức buổi tổng kết 2016 với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu và phụ trách Văn phòng FIMO.

Năm 2016 là năm thứ 3 trong lịch sử phát triển của FIMO. Trong năm vừa qua, đội ngũ FIMO tiếp tục xây dựng các nhóm nghiên cứu, mạng lưới hợp tác phát triển trong và ngoài nước. FIMO đã hoàn thành một số dự án và có thêm các dự án mới. Các  nghiên cứu viên FIMO tích cực tham gia các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước, xuất bản các công trình khoa học trên các diễn đàn khác nhau. FIMO cũng tích cực trong công tác đào tạo nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp theo các định hướng nghiên cứu của FIMO.

Tóm tắt kết quả hoạt động của FIMO 2016 như sau:

 • Kết thúc một số dự án và mở mới một số dự án (thông tin nội bộ)
 • Đội ngũ nghiên cứu viên đồng tổ chức và tham gia 21 hội thảo trong và ngoài nước
 • Xuất bản đa dạng ở trong và ngoài nước
 • 20 sinh viên, 7 học viên cao học tốt nghiệp từ FIMO
 • 4 nghiên cứu sinh trong nước
 • 3 nghiên cứu sinh quốc tế làm luận án trong khuôn khổ hợp tác với FIMO (02 từ ĐH Kyoto, 01 từ ĐH Maryland)
 • Hợp tác phát triển: FIMO chính thức trở thành thành viên của:
  • OGC: Open Geospatial Consortium
  • GSDI: Global Spatial Data Infrastructure Association

Năm 2016, các kết quả của FIMO còn rất hạn chế. Đội ngũ FIMO cùng cam kết sẽ cố gắng hơn trong năm 2017.