FIMO kick-off meeting 2017

ktdn1

9:00AM ngày 3/1/2017, FIMO có buổi họp kick-off 2017 với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu và phụ trách Văn phòng FIMO.

Năm 2017, FIMO bước sang tuổi thứ 4. Sau 3 năm xây dựng các nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững, FIMO đã dần hình thành các nhóm nghiên cứu, mạng lưới hợp tác phát triển trong nước và ngoài nước. FIMO đã từng bước xây dựng năng lực triển khai đề tài, dự án thông thông qua các công việc thực tế. Đội ngũ nghiên cứu viên FIMO tích cực tham gia nhiều hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành, tích cực công bố các xuất bản khoa học. FIMO cũng chú trọng vào đào tạo nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên bằng các luận án, luận văn cao học, khóa luận tốt nghiệp theo định hướng nghiên cứu của FIMO.

Trong buổi kick-off meeting, các nhóm nghiên cứu LCLUC Monitoring, Rice Monitoring, Ship Monitoring, Air Quality Monitoring, 4D GIS, UAV application, SDI, IoT đã đưa ra bản dự thảo kế hoạch 2017 của nhóm mình. Các kế hoạch được phản biện, góp ý để hoàn thiện và đưa vào kế hoạch hành động, chỉ tiêu 2017.

Buổi họp kết thúc với việc mỗi thành viên đưa ra New Year Resolution 2017 của mình. New Year Resolution là danh sách các thói quen cần thay đổi trong năm mới., ví dụ như tập thể thao hàng ngày, ăn uống điều độ, trả lời email trong vòng 24h, mỗi tuần đọc 1 cuốn sách, đi làm đúng giờ, hạn chế đọc báo mạng.

Gieo suy nghĩ – gặt hành động, gieo hành động – gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách – gặt số phận.

Đây chính là cách mà các thành viên FIMO sẽ dần trưởng thành.