FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT

Ngày 5/1/2017, FIMO tham gia đoàn công tác tại Phú Quốc của Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Biodiversity Conservation Agency), Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường đoàn công tác là Ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học. Mục tiêu chính của đoàn công tác là khảo sát hiện trạng dữ liệu đa dạng sinh học được thu thập và quản lý bởi Vườn quốc gia Phú Quốc và Khu bảo tồn biển Phú Quốc, trên cơ sở đó phát triển Hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia Việt Nam (NBDS – National Biodiversity Database System).

Hiện tại, FIMO đang đầu tư xây dựng nhóm nghiên cứu phát triển về Biodiveristy Informatics. Đây là một hướng nghiên cứu mới, tiềm năng, có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến công tác.

Đoàn công tác làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc

Đoàn công tác làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc

Đoàn công tác làm việc với khu Bảo tồn biển Phú Quốc

Đoàn công tác làm việc với khu Bảo tồn biển Phú Quốc

Nguồn: fimo.edu.vn