Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017

Cổng đền Kiếp Bạc

Cổng đền Kiếp Bạc

Ngày 7/1/2017, FIMO tổ chức Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 tại Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hội thảo diễn ra với sự có mặt đầy đủ các nhóm nghiên cứu phát triển của FIMO bao gồm: Spatial Data Infratructrure, Internet of Things (IoT), Air Pollution Monitoring, Rice Monitoring, Ship Monitoring, Land cover – Land use Change Monitoring, Urban Change Monitoring, 3D GIS, UAV (máy bay không người lái).

Hội thảo kéo dài 1 ngày, các trưởng nhóm nghiên cứu phát triển đã trình  bày chi tiết kế hoạch và chỉ tiêu của nhóm mình được dựa xây dựng với mục tiêu chính là bắt kịp xu thế khoa học công nghệ hiện đại và có thể ứng dụng vào thực tiễn. Các kế hoạch và chỉ tiêu gồm 7 nhóm công việc chính: (i) sản phẩm công nghệ, (ii) xuất bản khoa học, (iii) sở hữu trí tuệ, (iv) đào tạo – nhân sự, (v) hợp tác – phát triển, (vi) truyền thông – PR, (vii) Dự án.

Kết thúc hội thảo, các trưởng nhóm đã cùng cam kết các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. FIMO cũng thống nhất chọn Côn Sơn – Kiếp Bạc là nơi tổ chức Hội thảo Xây dựng Kế hoạch – Chỉ tiêu hàng năm. Vùng đất địa linh nhân kiệt Chí Linh có đền thờ của 3 danh nhân dân tộc là Trần Hưng Đạo, Chu Văn An và Nguyễn Trãi. Đây là những hình mẫu vĩ đại để người FIMO học tập và noi theo.

  • Nhà quân sự lỗi lạc Trần Hưng Đạo dạy chúng ta cách đào tạo đội ngũ, xây dựng lực lượng, có tư duy chiến lược, lập kế hoạch khả thi, nghiêm túc thực hiện kế hoạch, giám sát và điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
  • Chu Văn An là người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. Ông dạy chúng ta luôn học hỏi để có kiến thức uyên thâm xứng đáng làm thầy, sống chính trực, thanh bạch, tiết tháo, không màng danh lợi.
  • Nguyễn Trãi là nhà chính trị quân sự, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà tư tưởng lớn của Việt Nam. Các nhà nghiên cứu hiện đại hay nói về nghiên cứu đa ngành, liên ngành, xuyên ngành, nhưng Nguyễn Trãi đã làm điều đó từ 600 năm trước. Tư tưởng Nguyễn Trãi chính là sản phẩm của nền văn hóa Việt Nam.

Hi vọng việc về nguồn với những nhà tư tưởng lớn của dân tộc, người FIMO có động lực và quyết tâm để thực hiện kế hoạc và chỉ tiêu đã đề ra.

Côn Sơn, 7/1/2017

Nguồn: fimo.edu.vn