FIMO tham gia Mạng lưới quốc tế về đào tạo xuyên ngành INATE

Từ ngày 11-14/7/2015, FIMO tham gia chuỗi các hoạt động của Mạng lưới quốc tế về đào tạo xuyên ngành (INATE: International Network for Advancing Transdisciplinary Eduation). Mạng lưới hiện có 22 trường đại học thành viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam.

Các sự kiện diễn ra tại Australia, do Đại học Quốc gia Úc và Đại học Liên hợp quốc đồng tổ chức. Tham gia sự kiện có đại diện của 22 trường đại học thành viên. Ngày 11-12/7/2015 là Strategic Planning Workshop của INATE, ngày 13/7/2015 là 1st International Conference of INATE, ngày 14/7 là Opening Ceremony của khóa học Building Resilience to Climate Change do INATE tổ chức.

Khái niệm đào tạo và nghiên cứu xuyên ngành là khái niệm khá mới mẻ, được giải thích như hình sau:

Dưới đây là một vài hình ảnh của các sự kiện:

Strategic Planing Workshop của INATA tại Kioloa, Australia

Strategic Planing Workshop của INATA tại Kioloa, Australia

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo First INATE International Conference tại Đại học Quốc gia Australia

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo First INATE International Conference tại Đại học Quốc gia Australia