FIMO tổ chức dã ngoại tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Ngày 25-27/08/2016
FIMO tổ chức dã ngoại tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thành viên FIMO trong chuyến dã ngoại

Thành viên FIMO trong chuyến dã ngoại

Tác giả: Quách Mạnh Đạt