FIMOSOPHY Vol. 04 No. 02, 2017

Các sự kiện diễn ra trong tháng 02/2017 của FIMO

Hoạt động của FIMO

01. FIMO gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017;

02. FIMO du xuân đầu năm Đinh Dậu 2017;

03. Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS;

04. Sinh nhật Hà Đức Văn;

05. Chủ trì tổ chức Hội thảo OGC Việt Nam 2017.

Tin tức khoa học và công nghệ

06. Lần đầu tiên trong năm 2017, thiết bị IoT sẽ nhiều hơn cả tổng dân số thế giới.

Click to view FIMOSOPHY Vol. 04 No. 02. 2017

Một vài hình ảnh trong các sự kiện của FIMO

 

FIMO gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017;

FIMO gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017

FIMO du xuân đầu năm Đinh Dậu 2017

FIMO du xuân đầu năm Đinh Dậu 2017

Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS

Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS

Sinh nhật Hà Đức Văn

Sinh nhật Hà Đức Văn

Chủ trì tổ chức Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Chủ trì tổ chức Hội thảo OGC Việt Nam 2017

Quách Mạnh Đạt