Gặp mặt TS. Tomoaki Yoshii

Ngày 16/09/2016

Đại diện FIMO gặp mặt TS. Tomoaki Yoshii, Sapporo IT Front và Hội CNTT Đà Nẵng, tại thành phố Đà Nẵng.

TS. Tomoaki Yoshii

TS. Tomoaki Yoshii

Tác giả: Quách Mạnh Đạt