Giải pháp mới cho việc thu thập dữ liệu thực địa trên điện thoại di động

ADW Software đã cho ra mắt MyCumulus – ứng dụng giúp thu thập dữ liệu thực địa. MyCumulus là sự kết hợp của ứng dụng trên nền tảng di động, nền tảng web và một số công cụ khác cho phép bất kỳ người dùng nào cũng có khả năng tạo ra các biểu mẫu riêng để phục vụ cho việc thu thập dữ liệu trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android và có thể hiển thị được dữ liệu trên trang web MyCumulus. Dữ liệu thu thập được có thể import trực tiếp vào Excel và  phần mềm CAD + GIS của Pythagoras.

MyCumulus cung cấp API mở, cho phép các nhà phát triển viết các công cụ tương tác với máy chủ MyCumulus. Việc tích hợp cơ sở dữ liệu, tùy chỉnh, tạo báo cáo chỉ là một vài ví dụ về sự phong phú của các giải pháp mà API của MyCumulus cung cấp.

MyCumulus là một giải pháp cho việc thu thập dữ liệu GIS cho các nhà khảo sát đất đai, đô thị, cơ sở công cộng, nghiên cứu thực địa. Phối hợp với Pythagoras, MyCumulus đã được giới thiệu tại cuộc họp phân phối do Pythagoras tổ chức, diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 2.

Theo Jan Van Looy, giám đốc bán hàng tại Pythagoras, MyCumulus cung cấp một cách mới để thu thập dữ liệu GIS và đưa chúng vào Pythagoras dễ dàng. Điều này mở ra cơ hội mới và thu hút được các người dùng đến với Pythagoras, ông cho biết thêm.

Nguồn: New Solution for Mobile Data Collection