Giải pháp tự động phát hiện chuyển động

Hiện nay, tác động của thay đổi khí hậu và sự tác động của con người trong hệ sinh thái đang làm biến đổi bề mặt trái đất và tạo ra những thách thức môi trường mà các nhà nghiên cứu đang phải vật lộn để giải quyết. Bài báo này giới thiệu công nghệ VADASE mới của Leica Geosystems giúp các nhà khoa học và kỹ sư nhận được thông tin nhanh chóng về sự chuyển động của cấu trúc nhân tạo và tự nhiên khi chúng xảy ra. Đây là một giải pháp tự động chạy trên máy thu GNSS (Global Navigation Satellite System) của Leica Geosystems giúp các phản ứng nhanh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Động đất Namie phía Bắc quan sát ở Tokyo

Việc sử dụng các khoảng time-differenced chính xác cho phép tính toán vận tốc của một đối tượng và thay đổi vị trí ăng-ten GNSS tương ứng. Từ đó, hệ thống cho phép ước tính chính xác chuyển động. VADASE tạo ra ước lượng vận tốc cho bất kỳ 2 giai đoạn của quá trình quan sát. Các nguồn lỗi như tầng điện ly, tầng đối lưu, các lỗi tuyến tính hoá và các lỗi vệ tinh quỹ đạo cần được chỉnh sửa. Các lỗi linearisation cũng có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng hai kỹ thuật:

  • Các đường tín hiệu tuyến tính xung quanh các điểm được thu thập cho  biết chính xác vị trí điểm chuyển động. Các thông tin thu thập được cần tham chiết với khung tham chiếu GNSS.
  • Lặp lại nhiều lần quá  trình để giảm sai sót trong tính toán, hoăc dữ liệu không đủ trong 1 thời điểm tính toán nhất định.

Động đất Namie phía Bắc quan sát ở Tokyo

Lĩnh vực ứng dụng:

Thuật toán đã được tích hợp vào phần mềm RefWorx của tất cả các trạm tham chiếu GNSS hiện tại (GR series) và giám sát các máy thu (GM series). Với sự cập nhật này, công nghệ hiện đã có sẵn cho nhiều người sử dụng GNSS và các ứng dụng, chẳng hạn như phân tích dạng sóng trong hệ thống cảnh báo địa chấn và sóng thần, cảnh báo sớm về cấu trúc và địa kỹ thuật thời gian thực, giám sát an toàn các cơ sở hạ tầng gần với mối nguy hiểm môi trường tiềm năng . Sự kiện di chuyển được ghi lại trên một máy thu GNSS độc lập và người dùng có thể được thông báo bằng email. Không giống như các hệ thống theo dõi GNSS truyền thống đòi hỏi phải có thêm phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng để xử lý, công nghệ này cung cấp khả năng xử lý tự trị mà không cần thiết bị hoặc dịch vụ bổ sung.

Nguồn: gim-international.com